Välkommen till Demokratiportalen

 I hela europa blir det vanligare att offentlig sektor och inte minst kommuner konsulterar sina medborgare i olika frågor. Det kan röra sig om planläggningsärenden för naturområden, idéer om vad som ska genomföras i ett bostadsområde eller något annat.

Att tidigt ta in medborgaren i olika beslutsprocesser kan bidra till bättre beslut, billigare och effektivare åtgärder och inte minst enklare genomförande. Detta har gjorts i många år i form av fysiska möten dit man kallar me­dborgarna. Ofta med resultatet att det är ungefär samma medborgare, med likartad bakgrund som har åsikter om t ex kommunens planer.

Genom att komplettera fysiska möten med olika former av IT-baserade dialogverktyg, kan man nå helt andra grupper och få större effekter

Demokratiportalen

Vi har byggt Demokratiportalen för att underlätta för offentlig sektor att föra en effektiv dialog med sina medborgare.

I portalen ingår alla tjänster du kan se ovan i toppmenyn. Tjänsterna har utvecklats i samråd med och är inspirerade av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Medborgardialog-projekt samt med ett antal kommuner.

OBS! Det finns en nyare version av Demokratiportalen där t ex eFörslag är byggd på responsiv design. Vi lägger ut den som snart vi hinner.

Läs om verktygen och testa

Här kan du läsa om alla verktyg som ingår i Demokratiportalen, verktyg som stödjer ett strukturerat sätt att kommunicera med sina medborgare. Du kan också testa alla funktioner i praktiken - och få samma upplevelse som dina medborgare.

Vi bygger kontinuerligt på med nya verktyg i takt med att det uppstår nya behov.

Inloggning

Du kan läsa om alla tjänster utan inloggning. Men om du vill prova, kräver vissa tjänster att användaren är inloggad. Skapa då ett konto, och logga in. Då får du tillgång till samma funktioner som dina medborgare får.

Läs mer om "Demokratiportalen" i vänstermenyn ovan.

Vill du få mer information?

Skicka e-post till: info@imcode.com eller ring 0498 200 300