Parkour-redskap

400000 kr

Köpa in redskap för att träna parkour, som placeras i anslutning till Höglundaparken

 Parkour är en fransk förkortning på ett uttryck som betyder konsten att röra sig. Parkour ä­r en metod som går ut på att träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder med endast kroppen som hjälpmedel. Hinder kan vara allt i omgivningen, men det finns även särskilt framtagna redskap för att träna Parkour.

Förslaget är att köpa in redskap för att träna parkour, som placeras i anslutning till Höglundaparken.

Se alla förslag