Vacker blomplantering

150000 kr

En finare perennanläggning med bevattning, vid Jordbro station.

 ­

Flera förslagsställare anser att vi bör passa på att försköna Jordbro. Vi vet sedan tidigare att det finns synpunkter på hur ”entrén” till Jordbro ser ut. Förslaget är att anlägga en finare perenn-anläggning med bevattning vid entrén till Jordbro.

Förslaget är en blomplantering med perenna (fleråriga) växter vid pendeltågsstationen.

Se alla förslag