Hundrastgård

150000 kr

Omvandla en del av naturparken vid Kvarnbäckens skola till rastgård för hundar

 Förslagsställaren ­vill omvandla en del av naturparken vid Kvarnbäckens skola till rastgård för hundar. Hundarna kan där få springa löst under kontroll. Det inhägnade området skulle förläggas i naturparken längst bort, från skolan räknat. Området inhägnas med lämpligt staket och skyltar sätts upp.

Förslaget är en hundrastgård vid Kvarnbäckens naturpark 

Se alla förslag