Mer om Chatten

Vill du enkelt skapa en diskussion i realtid mellan dina olika intressenter?
Vill du spara hela diskussionen för att analysera den, eller visa den för andra?
Vill du ha tillgång till ett verktyg som alla kan använda?

Använd ”Chatten” - så kan du.

I ”Chatten” kan du skapa en dialog med olika medborgargrupper.

Systemet kan t ex användas för att skapa diskussioner mellan medborgare och politiker, be kommunmedborgare om förslag, få kommentarer till utspel m m. Alla inlägg sparas i en loggfil som kan återanvändas av moderatorn t ex i form av sammanfattningar eller protokoll.

Exempel på användning

Gotland har använt chatt för att låta kommunmedborgarna diskutera med kommunledningen, i en allmän diskussion. 

Leksands kommun genomförde en chatt för att diskutera ett planärende. 85 av kommunens invånare deltog i chatten. Leksand är en liten kommun med under 10 000 invånare. Ett fantastiskt bra resultat!­

Så här fungerar det

”Chatten” finns i ett fönster som valfritt kan visas i Demokratiportalen eller på din hemsida. En administratör kan skapa valfritt antal chattrum som kan hantera helt olika ämnen.Användaren går helt enkelt in och skriver där.

Alla inlägg sparas i en loggfil som kan återanvändas av moderatorn t ex i form ab sammanfattningar eller protokoll. Loggfilen lagrar också IP nummer och andra fakta kring själva chatten - av säkerhetsskäl.

Systemet är f n skrivet i Flash - men vi kan leverera html5/javascript på ca 4 veckor.