eFörslag i sammanfattning

Tän­k om offentlig förvaltning enkelt kunde få in åtgärdsförslag från medborgare, som gör det enklare att prioritera beslut.

Tänk om medborgarna kunde få hjälp att skapa konstruktiva, genomtänkta och väl underbyggda förslag.

Tänk om allmänheten kunde prioritera bland alla förslag och tala om för myndigheten vad den anser vara viktigast.

”ePetition” hjälper dig!

”ePetition” är ett petitionsystem med en inbygd process för att samla in, diskutera och välja ut skarpa handlingsförslag från enskilda medborgare och/eller -grupper.

ePetition har använts under ett antal år i Europa. I Sverige används det för närvarande av Malmö kommun med ett antal andra kommuner i startgroparna.

Så här fungerar det

ePetition är helt webbaserat och består av:
  • en process för att stötta offentlig förvaltning som vill implementera en petitionshantering
  • ett webbsystem för information om ePetitioner
  • ett gränssnitt för medborgaren där denne kan skapa sitt eget konto och skapa sina egna petitioner
  • ett gränssnitt för allmänhet där man kan läsa inkomna petitioner, rösta på dem och kommentera
  • ett gränssnitt för moderatorer som kan administrera hela systemet, samt kommunicera med medborgare och allmänhet
  • Systemet är inspirerat av Public-i i Storbrittanien och byggt i samverkan med SKL, har öppen källkod och kan laddas ner fritt.


­