Mer om Medborgarbudget

 ­ Både "Rösta på budget" och "Visuell budget" är en del av samlingsbegreppet "Medborgarbudget".

Hur får du medborgare att förstå komplexiteten i ekonomiska avvägningar?
Hur genomför du rådgivande omröstningar om ekonomi?
Hur får du medborgare engagerade med sina egna åsikter?

”Medborgarbudget” hjälper dig.
Medborgarbudget är ett samlingsnamn för några olika tjänster som alla handlar om ekonomiska prioriteringar.

Så här fungerar det
I Medborgarbudget kan du:

  • samla in förslag från medborgare
  • låta medborgare rösta fram ett förslag för vidare hantering
  • låta medborgare prioritera bland ett antal förslag som presenterats
  • låta medborgare göra sin egen budget avseende hela eller delar av verksamheten

Alla åtgärder är enkla att genomföra. Vi åskådliggör ganska komplexa beståndsdelar på ett enkelt sätt.