Välj

Mer om Dialogen (forum)

Hur samlar du in synpunkter från medborgare och allmänhet?
Hur skapar du dialog mellan olika åsikter i en fråga?
Hur får du en översikt över vad dina medborgare tänker?

”Dialogen” är ett forum som hjälper dig.
”Dialogen” är byggd till den som vill använda ett enkelt, tydligt forum för att skapa en dialog med olika meborgargrupper.

”Dialogen” kan t ex användas för att diskutera olika frågeställningar, samla in felanmälningar, be kommunmedborgare om förslag mm.

Så här fungerar det

  • "Dialogen” består av en vanlig webbplats som är sammanbyggd med ett forum.
  • I forumet kan användare spela in video och ljud direkt, ladda upp filer och bilder, skriva texter och lägga till länkar.
  • En administratör kan skapa valfritt antal forum som kan hantera helt olika ämnen.
  • Man kan ha obegränsat antal inlägg, videofilmer etc.