SMS-enkät

Hur många våningar skall nya centrumhuset ha?

SMS:a ditt svar till 71160!

Inled med VAL HUS och sedan ditt val:
Till exempel: VAL HUS 3
  • 3 (3 våningar)
  • 6 (6 våningar)­
  • 10 (10 våningar)­
Inkomna SMS-svar: